Analizy

Kompleksowy przegląd struktury procesów przebiegających w przedsiębiorstwie, typowanie kluczowych obszarów działania w procesie poprawy, dobór narzędzi analitycznych zapewniających najlepsze rozpoznanie i opisanie wytypowanych przebiegów.

Działalność każdej organizacji można podzielić na dwa główne strumienie zdarzeń: procesowe i projektowe. O ile zadania projektowe, dzięki swojej skończoności i zamkniętości, dają się relatywnie dobrze zwymiarować, o tyle procesy, często budowane i rozwijane przez lata, nie są tak łatwe w ocenie jakościowej i ilościowej.

Co więcej, ocena procesów przez osoby zaangażowane w ich codzienne prowadzenie jest bardzo trudna ze względu na „zanurzenie” tych osób w codziennej pracy, która pozwala im dokonywać bieżących ulepszeń poszczególnych działań w procesie i podnoszenie ogólnej sprawności całego procesu, ale nie zawsze umożliwia ocenę jakości całego procesu.

Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi analiza procesowa. Jej celem jest zidentyfikowanie, zrozumienie a następnie opisanie wszystkich (lub wybranych) procesów realizowanych w organizacji. Tak powstająca mapa procesów, pozwala na ich szczegółową analizę stając się narzędziem do ich usprawnienia a następnie bieżącego pielęgnowania. Z pomocą takiej analizie przychodzą liczne narzędzia informatyczne. Wspomagają one nie tylko zbieranie informacji o procesach, ale także ułatwiają pracę nad ich racjonalizacją poprzez pracę grupową nad modelami oraz możliwość symulacji wpływu zmian w procesach.

DK Solutions proponuje rozszerzone podejście do analizy procesowej opierające się na wykorzystaniu aktualnie stosowanych systemów informatycznych jako bazy do mapowania organizacji. Przyjęcie takiej koncepcji wynika z założenia, że w dzisiejszych czasach zarówno zawartość jak i sposób jej przetwarzania w systemach informatycznych najlepiej opisuje każdą organizację, zarówno gospodarczą jak i o innym charakterze. Przyglądając się tym informacjom, rozmawiając z użytkownikami systemów, poznajemy nie tylko aktualny stan ale jednocześnie mapujemy zgłaszane przez nich potrzeby zmian, zarówno w samej organizacji jak i we wspierających ją systemach informatycznych.

Przygotowana na bazie takiej analizy dokumentacja pozwala szybko zidentyfikować główne problemy organizacyjne zarówno w zakresie samej organizacji jak i możliwości wspomagania jej systemami informatycznymi.