Zacznijmy od rozmowy

Witamy w serwisie Grupy Doradczej
DK Solutions

Zajmujemy się projektami informatycznymi. W naszym rozumieniu, słowo "zajmujemy się" najbliższe jest słowu "opiekujemy się".

Witamy

Usiądźmy i porozmawiajmy

W dzisiejszych czasach, jednym z możliwych punktów wyjścia do oceny działalności przedsiębiorstwa jest dokonanie przeglądu aktualnie stosowanych systemów informatycznych w odniesieniu do obsługiwanych procesów. Wykonanie takiego dość szerokiego - ale ogólnego audytu - pozwala z jednej strony ocenić zdolność tych systemów do realnego wspierania codziennych działań pracowników spółki, stanowi też doskonały punkt wyjścia do oceny samych procesów jak i ogólnego stanu infrastruktury IT, zarówno pod względem technicznym jak i formalnym (np. zgodność z modelami licencyjnymi, zgodność z obowiązującymi przepisami). Dzięki szerokiemu przeglądowi organizacji, dokument będący wynikiem audytu może być podstawą do stworzenia strategii informatyzacji, strategii rozwoju spółki, strategii pozyskiwania środków pomocowych, ale także i do zmian w organizacji np. wdrożenia polityki jakości czy też modelu projektowego zarządzania zadaniami.

Obszary działania

Kompleksowy audyt i wsparcie przedsiębiorstwa wymaga od nas zapoznania się z wieloma aspektami jego funkcjonowania. Dzięki otwartej strukturze zespołu, potrafimy sprawnie zająć się wieloma obszarami w organizacji.

Obszary działania

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Analiza procesów

Kompleksowy przegląd struktury procesów przebiegających w przedsiębiorstwie, typowanie kluczowych w procesie poprawy obszarów działania, dobór narzędzi analitycznych zapewniających najlepsze rozpoznanie i opisanie wytypowanych przebiegów.  Więcej...

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Szkolenia

Zapewnienie odpowiedniego podejścia do zmian w organizacji poprzez szkolenie zespołu managerskiego i kierowniczego w zakresie kompleksowego rozumienia procesów oraz umiejętnego zarządzania zmianą w kierowanych przaz siebie zespołach.  Więcej...

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Zarządzanie projektami

Wdrożenie projektowego modelu kierowania przedsięwzięciami wraz z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza, zarówno kompetencyjnego jak i organizacyjnego, dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania portfelami projektów i projektami.  Więcej...

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Doradztwo IT

Wsparcie Zarządu i działu IT w zakresie strategii informatyzacji przedsiębiorstwa, obejmujące zagadnienia organizacyjne (ulokowanie działu IT, podział zadań) jak i techniczne (dobór rozwiązań), pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów technicnzych i organizacyjnych.  Więcej...

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Studium wykonalności

Weryfikacja możliwości wprowadzenia zmiany w organizacji, oparta na analizie możliwości technicznych i finansowych oraz wskazanie korzyści biznesowych, jakie taka zmiana może przedsiębiorstwu przynieść, zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i wizerunkowym.  Więcej...

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Specyfikacje przetargowe

Wykorzystanie zdobytej w trakcie audytów wiedzy na temat organizacji w celu zebrania oczekiwań użytkowników systemu oraz zestawienie tych oczekiwań z możliwościami dostępnyumi na rynku, przeprowadzenie pełnego procesu zakupowego, uruchomienie projektu.  Więcej...

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Audyt IT

Analiza stanu AS-IS w obszarze IT, obejmująca zarówno część infrastrukturalną (sprzęt, oprogramowanie, telekomunikacja), organizacyjną (metodyki, organizacja) jak i personalną (mechanizmy motywacyjne, struktura zespołu, ścieżka rozwoju kompetencji).  Więcej...

Co już zrobiliśmy

Nasi konsultanci mają za sobą wiele lat doświadczeń i szereg przeprowadzonych projektów, z których wiedzę dyskontują w projektach DK Solutions.

Referencje

Dla kogo:

 • Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin
 • Polenergia SA
 • Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.
 • ENERGA SA
 • Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Urząd Miasta Chojnów
 • COMPASS SA w upadłości likwidacyjnej
 • NUBIZ Sp. z o.o.
 • OSADKOWSKI-CEBULSKI Sp. z o.o.
 • Schavemaker Poland Sp. z o.o.
 • SISMS Sp. z o.o.
 • Urząd Miasta Opole
 • SURFLAND SA
 • Akademia Morska w Gdyni
 • SoftBlue Sp. z o.o.
 • PRESSCOM Sp. z o.o.
 • SHH Sp. z o.o.

Co zrobiliśmy:

 • Nadzór projektowy nad migracją ekosystemu IT do DataCenter
 • Audyt wdrozenia zintegrowanego systemu zarządzania GRANIT Aqua
 • Audyt środowiska informtycznego w kontekście wdrożenia długoterminowej strategii informatyzacji
 • Studium wykonalności wdrożenia modelu outosurcingowego w zarządzaniu dokumentacją
 • Zarządzanie projektem wdrożenia i integracji systemu pomiarowego i system billingowego
 • Analiza wymagań i przygotowanie do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego przedsiębiorstwa wod-kan
 • Wsparcie przy wyborze narzędzi informatycznych obsługujących procesy biznesowe w obszarze sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej
 • Usługi wsparcia przygotowujące do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego (Studium Wykonalności)
 • Przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych"
 • Audyt produktowy i technologiczny przedsiębiorstwa oraz ocena wartości spółki pod kątem wydzielenia samodzielnego przedsiębiorstwa lub utrzymania na rynku produktów
 • Usługi doradcze dla Zarządu spółki w zakresie organizacji prac projektowych przy realizacji wdrożeń modułu CRM firmy SAP AG
 • Audyt aktualnego środowiska IT i zamodelowanie wymagań pod nowe systemy kompleksowo wspomagające działanie firmy w celu przeprowadzenia postępowania o dofinansowanie UE
 • Wdrożenie projektowego modelu zarządzania wytwarzaniem oprogramowania
 • Przygotowanie specyfikacji, nadzór nad postępowaniem oraz realizacją dostawy urządzeń aktywnych do sieci światłowodowej
 • Audyt i modyfikacje specyfikacji przetargowej, udział w udzielaniu odpowiedzi na zapytania Wykonawców, przygotowania materiałów i wytycznych do prowadzenia postępowań protestacyjnych
 • Weryfikacja i modernizacja studium wykonalności Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 • Cykl szkoleń otwartych dla kilkuset osób, poruszających szczególnie problematykę prawidłowego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia

Nasz zespół

DK Solutions to grupa ekspertów w swoich dziedzinach, zbyt pełnych energii by pracować na stałe w jednym miejscu. Dlatego chętnie angażują się w działania DK Solutions w zakresie i momencie najlepiej odpowiadającym ich kompetencjom i zainteresowaniom zawodowym. Spójność i kompletność projektów utrzymywana jest przez liderów grupy: Dariusza Kubasika i Macieja Hazy.

Nasz zespół

Dariusz Kubasik

Praktyk biznesu od wielu lat skoncentrowany na współpracy z klientami w zakresie wdrożeń systemów informatycznych. Od samego początku swojej kariery zawodowej działa w obszarze przedsiębiorstw infrastrukturalnych, dzięki czemu miał okazję zapoznać się z praktycznie wszystkimi aspektami działalności dużego przedsiębiorstwa zarządzającego dostawą mediów. Pełniąc funkcję menadżera bezpośrednio odpowiedzialnego za strategię i rozwój w EC Gorzów SA (dziś PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA), następnie przez ponad dziesięć lat rolę Dyrektora w Sektorze Utilities, w wiodącej na rynku firmie dostarczającej szerokie spektrum rozwiązań teleinformatycznych (WINUEL SA, później SYGNITY SA), dogłębnie spenetrował meandry złożonych powiązań pomiędzy procesami biznesowymi i możliwościami ich usprawnienia z wykorzystaniem rozwiązań IT. Współzarządzając spółkami prawa handlowego, poznał w praktyce realia funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej. Wiedza pozyskana w ten sposób istotnie zwiększa skuteczność jego działań na rzecz i w imieniu swoich Klientów. Od kilku lat działa samodzielnie jako doradca w zakresie doboru rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektora użyteczności publicznej.

Posiadacz certyfikatu PRINCE2 Foundation

Maciej Hazy

Zdeklarowany inżynier, wierzący w sens zastosowania technologii do rozwoju cywilizacji. Od wielu lat zajmujący pozycję pomiędzy użytkownikiem rozwiązania a jego wytwórcą, łączacy świat biznesu i technologii. Analityk biznesowy i kierownik projektów, najlepiej odnajdujący się dziedzinach którymi nigdy wcześniej się nie zajmował. Po zakończeniu kariery korporacyjnej jako zastępca dyrektora ponad 100-osobowego zespołu, od 2007 roku działa samodzielnie na rynku w roli doradcy zarządów i konsultanta w projektach o różnej skali i przedsiębiorstwach o różnej wielkości. W swojej torbie zawsze ma przynajmniej uniwersalny śrubokręt, bo nigdy nic nie wiadomo.

Kierownik projektów z doświadczeniem i certyfikatem PRINCE2 Foudation.

Kontakt

Zapraszamy do zadawania nam pytań, chętnie się z nimi zmierzymy i zaproponujemy optymalne rozwiązanie.

Kontakt